Nintendo SNES-SFC

 1. Kirby Bowl
 2. Parodius Da!
 3. Ranma 1/2: Bakuretsu Rantou Hen
 4. Ranma ½: Chōnai Gekitōhen
 5. Donkey Kong Country
 6. Lennus: Kodai Kikai no Kioku
 7. Shin Nekketsu Kouha: Kunio Tachi no Banka
 8. Star Trek Deep Space Nine Crossroads Of Time
 9. Starwing
 10. Super Bomberman
 11. Super Mario All Stars
 12. Super Mario Kart
 13. Super Mario World: Super Mario Bros. 4
 14. Super R-Type
 15. Super Star Wars
 16. Warlock